Město Semily připravuje výstavbu společného dopravního terminálu

05.10.2018
Cestující využívající veřejnou dopravu v okolí města Semily mohou mít důvod k radosti. Spolu s připravovanou rekonstrukcí semilského vlakového nádraží včetně modernizace nádražní budovy a stávajícího podchodu, které připravuje Správa železniční dopravní cesty (dále SŽDC), se město Semily chystá na vybudování nového společného dopravního terminálu, který propojí vlakové nádraží s tím autobusovým. Po mnoha letech příprav a mnoha jednáních tak plánovaná investice v současnosti získává konkrétnější obrysy. Na místě původního autobusového nádraží povede dlouho plánovaný průtah městem.

V srpnu t.r. obdrželo město Semily informaci o zpracování studie rekonstrukce vlakového nádraží SŽDC, po schválení Ministerstvem dopravy dojde k realizaci opravy nástupišť a přemístění obslužné koleje. Náklady na tuto akci dosáhnou přibližně 120 mil. Kč. Díky rekonstrukci se cestující dočkají bezpečnějšího přecházení mezi nástupišti, kompletní rekonstrukce podchodu a přemístění obslužné koleje. Kompletní rekonstrukcí projde také nádražní budova, která bude sloužit jako společný dopravní terminál pro vlaky i autobusy.

"Rozhodnutí SŽDC nám umožnilo zkoordinovat přemístění autobusového nádraží do společného dopravního terminálu spolu s projektem oprav nástupišť a plánovaným průtahem, který by výrazně ulevil dopravní situaci v centru města," říká Bc. Lena Mlejnková, starostka.

O možnosti společného dopravního terminálu jednalo město s Českými drahami a SŽDC již od roku 2017. Variant řešení bylo několik, ale nakonec se jako nejvýhodnější ukázala varianta přemístění autobusového nádraží na jižní stranu vlakového nádraží, ovšem za podmínky přesunutí nákladní a odstavné koleje na jeho severní část. S tímto řešením vyslovilo souhlas také Zastupitelstvo města Semily.

"Město Semily do společného dopravního terminálu přispěje vybudováním autobusových zastávek a přestupu na vlakové spojení. Jedná se o doplnění prostoru autobusového nádraží u vlakového." sdělila starostka. Předpokládané náklady budou známy po vypracování studie a projektové dokumentace. "Ke konečnému výsledku, který je zásadní pro rozvoj města, jsme dospěli díky  koordinaci všech investorů včetně Libereckého kraje, investora druhé etapy průtahu městem." doplnila Bc. Mlejnková. První etapou jsou okružní křižovatky, dokončené v letošním roce.

Realizace všech jmenovaných investičních akcí je plánována na roky 2021 – 22. Oprava nádražní budovy započne již v letošním roce. Směnu pozemků, potřebnou pro dokončení projektové dokumentace k průtahu městem, schválili zastupitelé na posledním jednání Zastupitelstva města Semily 17 .9. t.r.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Semilska